top of page
  • Writer's pictureANAHATA JÓGA

Víte, kdo jste?

Dokážete říci, že žijete život podle svého?


Chcete pochopit, proč se vám v životě opakují stále stejné situace?


Chcete ve svém životě něco změnit a nevíte jak na to?


Řešíte nemoc fyzického těla?


Řešíte vaše emoční rozpoložení?


Pokud jste si alespoň na jeden bod odpověděli ANO, čtěte dál a dejte si šanci udělat první krok a vykročit ke změně ve svém životě.


Od roku 2012 se zabývám osobním rozvojem a vším, co souvisí se stavem zdraví i nemoci. K udržení stavu zdraví je potřeba pochopit stav nemoci. Proč se nám nemoc zobrazuje na těle a jakou informaci nám tím chce sdělit.


Prozkoumáváním příčin, nořením se do svých pocitů i emocí se skládanka ukazuje v novém obraze. Výsledkem je pochopení svého nastavení, svého vidění světa a svých strategií přežití, které jsme si osvojili již v raném dětství a dávno před ním. Uvolňováním svých dosavadních vzorců chování a jejich transformaci se svým tempem dostáváme k sobě samým a s respektem ke svému nastavení jsem schopni k nově přicházejícím situacím přistupovat jinak. Řešit je jiným způsobem, s větším nadhledem a bez emočního zatížení.


S postupným ochutnáváním těchto procesů jsem se uzdravovala a pochopila v čem je zakopaný pes v setrvávání v životě, který nám nevyhovuje a neustálým ztotožňováním se s rolí oběti či pocity s nízkými vibracemi jako jsou pocit viny, nenávisti, závisti, posuzování a hodnocení.


Vše se dá transformovat do vyšších vibrací a tím prožívat klid, svobodu projevu, respektování svých potřeb a jejich naplňování zralým způsobem, prožívání pocitů radosti v plném rozsahu stejně tak cítit Lásku a umět ji nejen dávat, ale hlavně přijímat.


To vše je možné objevovat na pravidelných setkáních po dobu 12 týdnů. Je to dostatečná doba na integraci nově nabitých zkušenosti do života a upevnit si tak svá nová nastavení.


Proč se účastnit takových setkání?


Naše životy běží každý den skoro automaticky a my si ani nevšimneme co prožíváme a co s námi zarezonovalo ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu.


Každý den přijímáme nespočet informací a podnětů, na které chtě nechtě reagujeme. Ne všechny reakce zaznamenáme vědomě a prožijeme si je od začátku dokonce tak, aby v nás nezanechaly hlubší stopu, která se postupně překryje další a po čase už si ani nevzpomeneme, co že to bylo, co v nás zanechalo nepříjemný pocit a vnímáme jen to nepříjemné pnutí, které se opakuje čím dál častěji. Naskakují vtíravé myšlenky, co nás nenechají v klidu žít. Stále nás nutí myslet ve stejném módu a nový toužený výsledek nepřichází.


Nedávno jsem slyšela krásné moto. „když chceme sbírat jablka, nemůžeme sázet hrušky“.

Něco na tom je, co říkáte?


Proč se setkávat každý týden?


Jak často uklízíte doma?


Někdo má potřebu uklízet denně, někdo jednou za čas. Vše vychází z našeho nastavení ať už z dětství nebo jako způsob si tímto způsobem vlastně uklidit v sobě. Jen je to zhmotněno vnějším světem. Rozdíl v úklidu doma a uvnitř v nás je v tom, že doma vidíte, když na nábytek zase usedne prach, ale dovnitř nás není vidět a ty denní nánosy v nás se vrství a až když přetékají v podobě naší neměnné nálady, přehnaných reakcí, úbytku energie či nemoci, tak už bývá pozdě. Proto je potřeba uklízet i v sobě pravidelně, tak jako si myjeme obličej, zuby nebo tělo. Psychohygiena je nedílnou součástí péče o sebe. Tedy, měla by být.


Co nás čeká?


Provedu vás vším, co mě na mé cestě ke zdraví a spokojenému životu dovedlo.


Spokojenému životu i bez partnera.


Vědomému životu, užívání si života jako takového s jeho krásami i v obdobích, kdy nám není zrovna nejlépe.


Na těchto setkáních si osvojíte techniky, které budete moci opakovaně používat doma k udržování bělosti nejen těla, ale i ducha.


Cyklus setkávaní bude obsahovat poznávací techniky používané v psychoterapii jako práce s tělem – sebepoznání hrou.


Budeme si povídat, sdílet, meditovat, otevírat svá srdce v bezpečném prostředí.


Poznávat svá omezení a uvolňovat je.


Budeme se učit dýchat, protože dech je to nejdůležitější, co k životu potřebujeme.


Budeme se učit i správně chodit, abychom napřímili a upevnili svou páteř jako opěrný bod v životě.


Budeme kombinovat techniky na tělo i mysl.


Každé setkaní bude intuitivně naladěno na momentální rozpoloženi skupiny.


Vše, čím je možné přispět k lepšímu a zdravějšímu prožívaní sebe sama.


Vše, co se uděje ve skupině, tam i zůstane. To je základní pravidlo pro vytvoření bezpečného prostředí. Vše děláme pro sebe a je jen v našem zájmu si ze setkání vzít a přijímat co nejvíce. Vše s respektem na naše nastavení a momentální rozpoložení.


Ne všichni disponujeme potřebou sdílet, natož když dojde na naše stinné stránky, proto bude skupina uzavřená, abychom si mezi sebou vytvářeli pomalými kroky důvěrný prostor, kde bude možné se pomalu a s Láskou nořit do našich vnitřních obsahů, seznamovat se s nimi, zkoumat se, některé s Láskou pouštět a nové přijímat.


SETKÁNÍ budou KAŽDÝ ČTVRTEK od 19 do 20:30 až 21:00 hod

(podle počtu účastníků, cyklus bude otevřen při počtu 6 účastníků)


Počet setkání bude tedy 14 a začneme 9.1.2020 a budeme se setkávat do konce března včetně dvou 3 hodinových setkání v sobotu (termíny dle domluvy)

Celkem tedy spolu prožijeme 24 - 30 vědomých hod.


Kurzovné: 4111,- Kč


Lektorka: Andrea Šefčíková více o mně na www.zivotjakoduha.com


Přihlásit se můžete na uvedeném e-mailu : andrea.sefcikova@seznam.cz 608924878
84 views0 comments

Comments


bottom of page